Spoor 1+2

Als terugkeer naar eigen werk niet haalbaar is, dan is het de bedoeling dat er gekeken wordt naar een passende baan bij een andere werkgever; soms lopen Spoor 1+2 naast elkaar. Wanneer je bijna 1 jaar ziek bent (uiterlijk week 52) ben je verplicht voor de Wet verbetering Poortwachter het Spoor 2 op te starten. Hiermee voldoe je dan aan je re-integratie verplichting als werkgever en werknemer.

SPOOR 1:

Ben je uitgevallen op je werk en zie je er tegenop om te re-integreren op je oude werkplek dan kunnen we samen in overleg met jouw werkgever kijken wat passend is, of gemaakt zou kunnen worden. Misschien door een APK- loopbaancheck of een wandelcoach sessie in te zetten. Dit voorkomt langer verzuim!

SPOOR 2:

Tijdens een Spoor 2 traject gaan we aan de hand van een arbeidsdeskundig rapport en de FML (Functie Mogelijkheden Lijst) op zoek naar passend werk bij een andere werkgever.

Inhoud van dit traject:

  • Verwerking verlies van je baan

  • Een heldere arbeidsmarktanalyse

  • Persoonlijk loopbaanonderzoek

  • Upgrade jouw sollicitatievaardigheden

  • Werkervaringsplaats inzetten

  • Netwerken en Job-hunting

Tussendoor blijf je in contact met de bedrijfsarts en gaan we samen kijken naar een passende werkervaringsplaats waar je bijvoorbeeld in urenopbouw kan herstellen, oriënteren, groeien en stappen voorwaarts zetten!

Klik hier voor contact